Smart Bed: Veilige en efficiënte zorg
Meten én alarmeren van zorgverleners voor actie. Het Smart Bed maakt efficiënte zorg mogelijk. Daarnaast geeft het inzicht in het juiste moment voor vervanging van het matras voor maximaal comfort en optimale budgettering.
Meer weten

Slimme zorgondersteuner

Wat als zorg en comfort voorop staan en tijd een beperkende factor is? Smart Bed meet continu of een bed beslapen is en in welke houding of hoedanigheid de cliënt of patiënt ligt. 

Door Smart Bed aan te sluiten op DigitalAngel, het digitale zorgplatform voor smartproducten, kan direct actie worden ondernomen in geval van nood of wordt de zorgverlener op het juiste moment geattendeerd op een te nemen actie. Veilig wanneer een patiënt bijvoorbeeld uit bed valt en efficiënt bij frequente draai behoefte ter voorkoming van doorliggen.

Smart Bed geeft comfort en rust… Oók voor de zorgverlener.

– Ontdek het Smart Bed –

Testbrochure

Vraag uw brochure aan.

Stuur de downloadlink naar:

Ik bevestig dat ik heb gelezen en akkoord ga met het Privacybeleid.

Voor spoed en preventie

Smart Bed levert efficiency in de zorg. Patiënten of cliënten worden direct geholpen bij dwaling, decubituspreventie of bij uit bed vallen. Daarnaast meten de onschadelijke en onzichtbare lichtsensoren de slaaphouding en de daaraan gekoppelde timing en ook het slaapgedrag. Hiermee kunnen preventieve maatregelen worden genomen.


DigitalAngel geeft inzicht in het gedrag van uw cliënten en optimaliseert zorg en comfort. Secundair meten de sensoren ook het aantal slaapuren per matras en kan de matras op het juiste moment worden vervangen. Smart Bed brengt zorg, comfort en management op de meest logische manier bij elkaar.

Meer bescherming en comfort met hoog-laagsysteem

Smart Bed in combinatie met onze hoog-laag bedden kunnen worden voorzien van additionele beschermingsmaatregelen, zoals verhoogde zijpanelen. Dit bedsysteem kan uiteraard in lage slaapstand worden gezet en cliënten ervaren dat prettig. Slapen zoals thuis.

 

Hoog-laagbedden

Laten we in contact komen

Stuur ons een mail. Een van onze medewerkers mailt u vervolgens zo snel mogelijk terug.

Copyright © 2020 Linnenatwork. Alle rechten voorbehouden.